ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων οικονομικών ή/και θετικών επιστημών οι οποίοι:

  • είτε έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα και επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις σπουδές τους προκειμένου να σταδιοδρομήσουν στο μέλλον ως ανώτερα στελέχη σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, υπουργεία, δημόσιες αρχές κ.λπ. (πρόγραμμα πλήρους φοίτησης)
  • είτε είναι ήδη στελέχη του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, των τραπεζών, των χρηματοοικονομικών οργανισμών, των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, των ρυθμιστικών αρχών κ.λπ.) που έχουν ξεκινήσει την καριέρα τους και επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για να επιταχύνουν την επαγγελματική τους εξέλιξη, αναβαθμίζοντας συγχρόνως την εργασία τους και την προσφορά τους. Συνιστάται, επίσης, και σε στελέχη που βρίσκονται σε στάδιο μετάβασης από μια θέση ή επαγγελματικό πεδίο σε κάποιο άλλο. (πρόγραμμα μερικής φοίτησης)