ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-19

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά»  Διευθυντής: Καθηγητής Η. ΤΖΑΒΑΛΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-19 Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΟΠΑ σύμφωνα με το Ν.4485/2017 καθώς και από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και θα αναρτήσει τη σχετική Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος, 2018-19, αμέσως μόλις δημοσιευθεί η απόφαση ίδρυσης […]