ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη (απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ) του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, των τραπεζών, των χρηματοοικονομικών οργανισμών, των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, των ρυθμιστικών αρχών κ.λπ.) που έχουν ξεκινήσει την καριέρα τους και επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για να επιταχύνουν την επαγγελματική τους εξέλιξη, αναβαθμίζοντας συγχρόνως την εργασία τους και την προσφορά τους. Συνιστάται, επίσης, και σε στελέχη που βρίσκονται σε στάδιο μετάβασης από μια θέση ή επαγγελματικό πεδίο σε κάποιο άλλο.

Competition and Regulation European Summer School – CRESSE

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ σε συνεργασία με άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Οργανισμούς διοργανώνει κάθε χρόνο (κατά τη διάρκεια Ιουνίου – Ιουλίου) Θερινό Σχολείο σε Θέματα Ανταγωνισμού και Ρύθμισης Αγορών (Competition and Regulation European Summer School – CRESSE).

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα Αγγλικά, ενώ διδάσκοντες είναι ορισμένοι από τους διαπρεπέστερους Καθηγητές οικονομολόγους και νομικούς, τόσο από την Ευρώπη όσο και από την Αμερική. Στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου διοργανώνεται, επίσης, και ένα Συνέδριο με διαφορετικό θέμα κάθε χρόνο.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μας έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν να παρακολουθήσουν το Θερινό Σχολείο με σημαντική έκπτωση στα δίδακτρα. Ο διαδικτυακός τόπος του Summer School, στον οποίο υπάρχει όλη η απαραίτητη πληροφόρηση, είναι www.cresse.info.

Copyright © 2015 | Appliedeconomics.gr
Powered by WEST SA