2ος ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2ος ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017

Το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ, το πρώτο που οργάνωσε συστηματικά Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα (1978), ανακοινώνει ότι παρατείνει το διάστημα υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης με κατευθύνσεις στα:

Α. Εφαρμοσμένα Οικονομικά Στρατηγικές Αποφάσεις και Ρύθμιση Αγορών

Β. Χρηματοοικονομική

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Σπουδαστών

Βαθμός Πτυχίου

Εργασιακή και Ερευνητική Εμπειρία

Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

Συστατικές Επιστολές

Συνέντευξη

 

Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτούνται δίδακτρα. Η χρονική διάρκεια απόκτησης του πτυχίου είναι 24 μήνες ενώ ο κύκλος των μαθημάτων ολοκληρώνεται στους 14-16 μήνες. Τα μαθήματα ξεκινάνε το Νοέμβριο του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους.

Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909, Tηλ. 2108203649, Ώρες 15:00-19:30, email: post.econ.st@aueb.gr  ή στην ιστοσελίδα του τμήματος www.appliedeconomics.gr

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη γραμματεία ή το διαδίκτυο

Φωτοαντίγραφο του καταθετηρίου του τέλους αξιολόγησης (20€, Αρ. Λογ. Εθνικής Τράπεζας 110/480090-77)

Αντίγραφο Πτυχίου

Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας

Βεβαίωση Ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού)

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Δύο Εμπιστευτικές Συστατικές Επιστολές

Πιστοποιητικό Πολύ Καλής ή Άριστης Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

Πιστοποίηση Προϋπηρεσίας

Μια έγχρωμη φωτογραφία

Βαθμολογία GMAT (αν υπάρχει, δεν είναι προαπαιτούμενο)
O ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ