Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο ακαδημαϊκό έτος 2021-22 για το πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης.

Η υποβολή αιτήσεων για το ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά πλήρους φοίτησης για εισαγωγή στο ακαδημαϊκό έτος 2021-22 ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Ιουνίου 2021.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.