Πρόγραμμα διδασκαλίας α΄ εξαμήνου 2019-20 (ΠΜΣ πλήρους φοίτησης)

Δείτε το πρόγραμμα διδασκαλίας του ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά πλήρους φοίτησης για το α΄ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 εδώ