ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-19

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά»

 Διευθυντής: Καθηγητής Η. ΤΖΑΒΑΛΗΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-19

Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΟΠΑ σύμφωνα με το Ν.4485/2017 καθώς και από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και θα αναρτήσει τη σχετική Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος, 2018-19, αμέσως μόλις δημοσιευθεί η απόφαση ίδρυσης του Προγράμματος σε ΦΕΚ.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης ίδρυσης του Προγράμματος σε ΦΕΚ, θα ξεκινήσει η υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων ακολουθώντας σειρά προτεραιότητας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην αρμόδια Γραμματεία ώστε να ειδοποιηθούν άμεσα για την έναρξη της υποβολής αιτήσεων αμέσως μετά την δημοσίευση της απόφασης ίδρυσης του Προγράμματος σε ΦΕΚ. Σημειώνεται ότι η αποστολή του μηνύματος δεν δεσμεύει τον ενδιαφερόμενο για την παρακολούθηση του Προγράμματος, αλλά τον εντάσσει σε λίστα ηλεκτρονικών ενημερώσεων, σχετικά με το Πρόγραμμα.

Στοιχεία Γραμματείας ΠΜΣ Πλήρους Φοίτησης: κα Β. Βαλιώτη, e-mail: post.econ@aueb.gr, τηλ.: 210-8203617

Στοιχεία Γραμματείας ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης: κα Ε. Μηλιώρη, e-mail: post.econ.st@aueb.gr, τηλ.: 210-8203649

Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών στης Σχολής Οικονομικών Επιστημών (Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 9ος όροφος, Γραφείο 908-909), Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 17:00