Παράταση υποβολής αιτήσεων του ΠΜΣ Πλήρους Φοίτησης για εισαγωγή στο ακαδ. έτος 2020-2021

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το πλήρους φοίτησης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά για το ακαδ. έτος 2020-2021, παρατείνεται έως τη Δευτέρα 20-7-2020. Κατά τα λοιπά ισχύει η δημοσιευμένη προκήρυξη υποβολής αιτήσεων.