Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 για το Πλήρους Φοίτησης πρόγραμμα ξεκίνησαν.

 

Η υποβολή αιτήσεων για το ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά πλήρους φοίτησης ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι 15 Ιουνίου 2020. Δείτε την προκήρυξη εδώ

Λόγω COVID 19 συστήνεται η ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών. Ειδικότερα, όσον αφορά τις συστατικές επιστολές, συνιστάται αυτές να αποστέλλονται απευθείας από τα μέλη ΔΕΠ στη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος ηλεκτρονικά.