ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αγαπητέ υποψήφιε,

Η απόφασή σου σχετικά με την επιλογή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που θα παρακολουθήσεις είναι εξαιρετικά σημαντική – κάτι για το οποίο το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) έχει προνοήσει προσφέροντας μια σειρά από σύγχρονα, διεθνώς αναγνωρισμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου και κύρους. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι στην οργάνωση Μεταπτυχιακών Σπουδών -και όχι μόνο- το ΟΠΑ διεκδικεί σήμερα επάξια την πρωτοκαθεδρία μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα, ενώ δεν υπολείπεται σε τίποτα ακόμη και από τα καλύτερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης. Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου, μάλιστα, είναι το πρώτο στην Ελλάδα που το 1978 εγκαθιδρύει τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική Επιστήμη, επιβεβαιώνοντας και ενισχύοντας την πρωτοποριακή του δράση.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, στοχεύει να προσφέρει υψηλής στάθμης μεταπτυχιακή εκπαίδευση με εμβάθυνση στις στρατηγικές επιχειρηματικές αποφάσεις και στην χρηματοοικονομική ανάλυση. Εκτός από πλήρους φοίτησης, το πρόγραμμα δύναται να προσφέρεται και σε μερικής φοίτησης μορφή για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, τα οποία, λόγω των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεών τους, αδυνατούν να διαθέσουν χρόνο για καθημερινή παρακολούθηση μαθημάτων, ωστόσο, τα στελέχη αυτά επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους καλλιεργώντας τη μέχρι τώρα εμπειρία τους.

Μέσω του συγκεκριμένου Προγράμματος σου δίνεται μια μοναδική ευκαιρία να αναπτύξεις τις γνώσεις σου και να αποκτήσεις επιδεξιότητες που θα επιτρέψουν την ορθή αξιολόγηση των προβλημάτων που ανακύπτουν στο σύγχρονο επιχειρησιακό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον και, έτσι, την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Η ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση του Προγράμματός μας αντανακλά τη συντονισμένη και αποτελεσματική προσπάθεια που καταβάλλουμε για να προετοιμάσουμε τους φοιτητές μας για μία επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα.

Το Πρόγραμμα εφοδιάζει τους φοιτητές μας με όλες τις απαραίτητες γνώσεις σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και όλα τα επιστημονικά εργαλεία προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι έχουμε κατορθώσει να αξιοποιήσουμε ένα ευρύ φάσμα από διδακτικές μεθόδους, οι οποίες έχουν εμπλουτίσει σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία: διαλέξεις, ανάλυση περιπτώσεων, στατιστική εκμάθηση μεγάλων βάσεων δεδομένων, ασκήσεις και επίλυση προβλημάτων με τη χρήση Η/Υ και διεθνώς αναγνωρισμένα λογισμικά. Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε και στην ανάπτυξη των κοινωνικών και επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ των φοιτητών και αποφοίτων μας. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Αποφοίτων διοργανώνουμε πληθώρα κοινωνικών εκδηλώσεων και εξασφαλίζουμε ένα ευχάριστο, φιλικό περιβάλλον και μία μοναδική εμπειρία σπουδών.

Η αδιάλειπτη παρουσία αυτού του Προγράμματος όλα αυτά τα χρόνια και η επιτυχημένη πορεία των αποφοίτων μας μάς έχουν πείσει ότι έχουμε δημιουργήσει ένα μοναδικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά που μπορεί να σε βοηθήσει άμεσα στο μέλλον σου, γι’ αυτό σε προσκαλούμε να συμμετάσχεις σε αυτό και, εφ’ όσον πληροίς τις προϋποθέσεις, να υποβάλεις την αίτησή σου.

Ηλίας Τζαβαλής
Καθηγητής ΟΠΑ
Διευθυντής του ΠΜΣ

Copyright © 2015 | Appliedeconomics.gr
Powered by WEST SA