ΔΟΜΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος Μερικής Φοίτησης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών.

Διδασκαλία πραγματοποιείται στο α΄, β΄ και γ’ εξάμηνο σπουδών, ενώ στο δ΄ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική εργασία.

Η δομή του Προγράμματος Μερικής φοίτησης είναι η εξής:

 Α΄ Β΄ &  Γ΄ Εξάμηνο
Προπαρασκευαστικό μάθημα: Εισαγωγή στη Στατιστική
Προπαρασκευαστικό μάθημα: Εισαγωγή στη Μικροοικονομική Θεωρία
Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική
Ανάλυση Αγορών και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Ποσοτικές Μέθοδοι
Παίγνια και Στρατηγικές Αποφάσεις
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Οικονομικά των επιχειρήσεων και Στρατηγικές Επιχειρηματικές Αποφάσεις
Εφαρμογές Οικονομετρίας στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
Μάθημα Επιλογής 1 *
Μάθημα Επιλογής 2 *
 
Δ’ Εξάμηνο
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
 

* Ενδεικτική λίστα προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής
1- Στρατηγικές Επιχειρήσεων και Πολιτική Ανταγωνισμού
2- Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων και Στατιστική Μάθηση
3- Χρηματοοικονομικές Αγορές και Εταιρική Διακυβέρνηση
4- Χρηματοοικονομικές Κρίσεις: Τα διδάγματα της Ιστορίας
5- Τραπεζική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνου
6- Κεφαλαιαγορές και Τραπεζική
7- Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ανάλυση
8- Πολυκριτηριακή προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων

Copyright © 2015 | Appliedeconomics.gr
Powered by WEST SA