Δίδακτρα

Το ΠΜΣ λειτουργεί ως:

  • Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε νέους αποφοίτους, τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 5.400€ , η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 3 εξάμηνα και τα μαθήματα είναι πρωινά ή/και απογευματινά.
  • Πρόγραμμα μερικής φοίτησης, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 7.000€ , η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 4 εξάμηνα και τα μαθήματα είναι απογευματινά.

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής διακόπτει ή του ζητείται να διακόψει το Πρόγραμμα, λόγω μη ικανοποιητικής απόδοσης ή μη συμμόρφωσης, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Τα βιβλία δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος των διδάκτρων

Copyright © 2015 | Appliedeconomics.gr
Powered by WEST SA