Γραμματεία κλειστή 3/8/2020-21/8/2020

Η Γραμματεία του Προγράμματος θα είναι κλειστή από 3/8/2020 μέχρι και 21/8/2020 λόγω θερινών διακοπών.