ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης Μερικής Φοίτησης στην Οικονομική Επιστήμη με κατεύθυνση στα:
A. Εφαρμοσμένα Οικονομικά Στρατηγικές Αποφάσεις και Ρύθμιση Αγορών  και B. Χρηματοοικονομική λειτούργησε για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2003 ως ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά. Μέχρι σήμερα έχουμε δεχτεί κατά προσέγγιση 1700 αιτήσεις, ενώ έχουν αποφοιτήσει περίπου 500 σπουδαστές.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων για την κριτική θεώρηση επιχειρησιακών προβλημάτων και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Το Πρόγραμμα εφοδιάζει τους φοιτητές με όλες τις απαραίτητες θεμελιώδεις οικονομικές και ποσοτικές γνώσεις και έννοιες, καθώς και όλα τα αναλυτικά εργαλεία για να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις του υπάρχοντος και συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού και γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος.

Η βασική ιδέα που διέπει το Πρόγραμμα είναι ότι, σε ένα σύγχρονο οργανισμό (ιδιωτικό ή δημόσιο), η λήψη ορθών στρατηγικών και χρηματοοικονομικών αποφάσεων απαιτεί γνώσεις και τη δυνατότητα αξιολόγησης:

• του διεθνούς και εγχώριου μακρο-οικονομικού περιβάλλοντος και των αλλαγών που συντελούνται σε αυτό.
• του κλαδικού περιβάλλοντος και των δυνάμεων πραγματικού και δυνητικού ανταγωνισμού.
• του ρυθμιστικού περιβάλλοντος που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία και στην Ευρώπη, καθώς την αποχώρηση του κράτους από την παραγωγική διαδικασία έχει διαδεχθεί μια σειρά ρυθμιστικών παρεμβάσεων που εφαρμόζονται από διάφορες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.

Copyright © 2015 | Appliedeconomics.gr
Powered by WEST SA