Αγγελία για Υπεύθυνη Διοργάνωσης Συνεδρίων

 

Το Ευρωπαϊκό Θερινό Σχολείο και Συνέδριο σε Θέματα Ανταγωνισμού και Ρύθμισης Αγορών (CRESSE) ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα άτομο για τη στελέχωση του γραφείου του επιστημονικού υπεύθυνου.

Τίτλος Θέσης: Υπεύθυνη Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Συνεδρίων και Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Η κατάλληλη υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει την εμπειρία και ικανότητα να διαχειρίζεται, ενδεικτικά, την:

  • Επικοινωνία με τους συμμετέχοντες του θερινού σχολείου και συνεδρίου
  • Ηλεκτρονική Αλληλογραφία
  • Οργάνωση Γραφείου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Μεγάλη ευχέρεια χρήσης Αγγλικής Γλώσσας, σε γραπτό και προφορικό λόγο (πτυχίο Proficiency)
  • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικούς ρυθμούς εντός σύντομων προθεσμιών
  • Μεθοδικότητα, σχολαστικότητα και οργανωτικότητα

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. από Οικονομικές Σχολές
  • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
  • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
  • Πολύ Καλή Γνώση Ms Office

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο katsoul@aueb.gr  μέχρι και την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο 210 8203348 καθημερινά 15:00-18:00. http://www.cresse.info