Οικονομική Ενίσχυση Φοιτητών

Αναγνωρίζουμε και επιβραβεύουμε την αριστεία
Σε όλους τους άριστους φοιτητές μας επιστρέφουμε το 10 % του συνολικού ποσού των διδάκτρων. Η προσφορά αυτή ισχύει για όσους, από την σειρά του 2016 και μελλοντικές σειρές, αποφοιτήσουν με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο του 8,50.

Επιδότηση του ΜΠΣ από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24.
Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να καλύψει μέρος ή και το συνολικό κόστος σπουδών μέσω του ΛΑΕΚ 0,24. Για πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ ή  επικοινωνήστε με τη γραμματεία του προγράμματος.

Ενισχύουμε τους ανέργους
Το πρόγραμμα προσφέρει 25 % μείωση διδάκτρων σε όσους φοιτητές χάσουν την εργασία τους κατά τη διάρκεια σπουδών. Βασική προϋπόθεση είναι ο φοιτητής να εργάζεται για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών από την ημερομηνία εισαγωγής του στο πρόγραμμα.