ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων οικονομικών ή/και θετικών επιστημών οι οποίοι:

  • είτε έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα και επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις σπουδές τους προκειμένου να σταδιοδρομήσουν στο μέλλον ως ανώτερα στελέχη σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, υπουργεία, δημόσιες αρχές κ.λπ. (πρόγραμμα πλήρους φοίτησης)
  • είτε είναι ήδη στελέχη του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, των τραπεζών, των χρηματοοικονομικών οργανισμών, των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, των ρυθμιστικών αρχών κ.λπ.) που έχουν ξεκινήσει την καριέρα τους και επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για να επιταχύνουν την επαγγελματική τους εξέλιξη, αναβαθμίζοντας συγχρόνως την εργασία τους και την προσφορά τους. Συνιστάται, επίσης, και σε στελέχη που βρίσκονται σε στάδιο μετάβασης από μια θέση ή επαγγελματικό πεδίο σε κάποιο άλλο. (πρόγραμμα μερικής φοίτησης)

Competition and Regulation European Summer School – CRESSE

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ σε συνεργασία με άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Οργανισμούς διοργανώνει κάθε χρόνο (κατά τη διάρκεια Ιουνίου – Ιουλίου) Θερινό Σχολείο σε Θέματα Ανταγωνισμού και Ρύθμισης Αγορών (Competition and Regulation European Summer School – CRESSE).

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα Αγγλικά, ενώ διδάσκοντες είναι ορισμένοι από τους διαπρεπέστερους Καθηγητές οικονομολόγους και νομικούς, τόσο από την Ευρώπη όσο και από την Αμερική. Στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου διοργανώνεται, επίσης, και ένα Συνέδριο με διαφορετικό θέμα κάθε χρόνο.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μας έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν να παρακολουθήσουν το Θερινό Σχολείο με σημαντική έκπτωση στα δίδακτρα. Ο διαδικτυακός τόπος του Summer School, στον οποίο υπάρχει όλη η απαραίτητη πληροφόρηση, είναι www.cresse.info.